Spółka komandytowa ma kilka poważnych zalet, ale nie jest dla każdego. Zatem kto powinien zastanowić się nad założeniem tego typu spółki? Poniżej kilka wskazówek.

Masz dobry pomysł na biznes lub potrzebujesz dokapitalizowania istniejącej firmy? Zastanów się nad możliwościami, jakie daje spółka komandytowa. To także dobre rozwiązanie dla firm, których zakres działania jest większy niż spółki cywilnej, partnerskiej i jawnej.

Forma spółki komandytowej pozwala na prowadzenie działalności w bardzo szerokim zakresie, przy zachowaniu dużej swobody w kształtowaniu odpowiedzialności za sprawy spółki i jej zobowiązania.

Istotne jest to, że spółka komandytowa daje możliwość wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez część wspólników – tzw. komandytariuszy, którzy odpowiadają tylko do wysokości sumy komandytowej (tj. wkładu kapitałowego) . Przy czym, co najmniej jeden wspólnik musi być komplementariuszem, czyli  odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń. Jednak, odpowiedzialność ta ma charakter subsydiarny, tzn. wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki, ale dopiero gdy egzekucja wobec spółki okaże się bezskuteczna.

Warto także pamiętać, iż w nazwie firmy musi być ujawnione nazwisko co najmniej jednego komplementariusza. Natomiast jeśli któryś z komandytariuszy również pragnie ujawnić swoje nazwisko, wówczas odpowiada za zobowiązania spółki tak samo jak komplementariusz.

Spółkę reprezentują wspólnicy będący komplementariuszami. Ci mogą upoważnić komandytariusza do działania w imieniu spółki w charakterze  pełnomocnika, w tym także prokurenta. Prokura jest wygodnym rozwiązaniem, gdyż obejmuje swym zakresem wszystkie czynności sądowe i pozasądowe, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa spółki (za wyjątkiem sprzedaży przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania, także zbycia i obciążania nieruchomości spółki).  Prokura podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców (KRS).

W spółce komandytowej zysk jest opodatkowany tylko raz – na poziomie wspólników. Spółki komandytowe nie są bowiem podatnikami ani podatku PIT ani CIT, choć w 2013 r. Ministerstwo Finansów podejmowało próby opodatkowania podatkiem CIT spółki komandytowe, na szczęście bezskutecznie.

Wady:

 • Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Spółka musi zostać wpisana do KRS, co wiąże się z dodatkowymi kosztami podczas jej zakładania.
 • Pełna księgowość, która generuje wyższe koszty.
 • Pełna (subsydiarna) odpowiedzialność a zobowiązania spółki przez komplementariuszy.

Zalety:

 • Ograniczona odpowiedzialność komandytariuszy za zobowiązania spółki (do wysokości wpłaconej kwoty komandytowej).
 • Brak wymogu posiadania minimalnego kapitału (określenie sumy komandytowej). Nie ma wymagania limitu wpłaconej kwoty komandytowej.
 • Nieograniczona ilościowo skala działalności spółki.
 • Komandytariusze może reprezentować spółkę  jako pełnomocnik.
 • Możliwość skorzystania z prostszej, zryczałtowanej formy opodatkowania przez wspólników będących osobami fizycznymi. Rozliczenie wspólników będących osobami fizycznymi PIT-em.
 • Płatnikiem VAT jest spółka.
 • Zysk spółki opodatkowany jest tylko raz.
 • Możliwość ustanowienia komplementariuszem spółki z o.o. w celu optymalizacji podatkowej (w spółce z o.o. dochód przed trafieniem do wspólnika jest dwukrotnie opodatkowywany: jako dochód spółki z o.o. w wysokości 19% i ponownie przy wypłacie wspólnikom dywidendy – kolejne 19%).

 

Jeśli potrzebujesz konsultacji lub pomocy prawnej, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistami: radcą prawnym lub prawnikiem.

Izabella Górzyńska Radca Prawny
Article by Izabella Górzyńska Radca Prawny