Rok 2015 zapowiada się jako przełomowy w zakresie prawa pracy. Już 1 stycznia 2015 r. weszły w życie pierwsze zmiany, a po konsultacjach jest już głośna nowelizacja kodeksu pracy szykowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, która trafi teraz pod obrady parlamentu. Śmiało można przypuszczać, że jeszcze w tym roku wejdzie ona w życie.

I.  Zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r.

1. Minimalne wynagrodzenie
Pomału staje się tradycją, że kolejny nowy rok przynosi podwyżkę minimalnego wynagrodzenia. Tym razem płaca minimalna wzrosła z 1680 zł do 1750 zł brutto. Wszystkie osoby, których pensja była niższa z mocy prawa od stycznia dostaną wyższą wypłatę. Warto natomiast pamiętać, że każda zmiana minimalnej płacy rodzi konsekwencję nie tylko dla pracowników, którzy zarabiają najmniej, bowiem pensja minimalna jest wyznacznikiem innych świadczeń i płatności. W związku z tym wraz z nowym rokiem wzrosły przykładowo maksymalne wysokości odpraw dla zwalnianych w trybie zwolnień grupowych pracowników, odszkodowania od pracodawców z tytułu mobbingu, kwoty wolne od zajęć komorniczych czy też tak wydawałoby się odległe od prawa pracy zagadnienia jak wysokość niektórych mandatów czy… opłat za aplikację adwokacką i radcowską.

2. Badania u lekarza medycyny pracy
Do tej pory każda zmiana pracodawcy pociągała konieczność ponownej wizyty u lekarza medycyny pracy i uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisko. Od tej zasady nie było wyjątków nawet jeżeli u nowego pracodawcy pracownik miał zajmować się tymi samymi zagadnieniami. Przykładowo, kucharz, który po 2 miesiącach pracy zmieniał restaurację musiał ponownie uzyskiwać stosowne orzeczenie lekarskie. Od nowego roku nowy pracodawcy będzie mógł dopuścić pracownika do wykonywania powierzonych mu obowiązków (oczywiście pod warunkiem, że stanowisko pracy będzie takie same lub podobne) na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego wystawionego dla poprzedniego pracodawcy. Zmiana powinna znacznie ułatwiać przechodzenie z jednego zakładu pracy do drugiego.

II.  Projekt zmian kodeksu pracy

Jak wspomniano na wstępie, do parlamentu wkrótce trafi bardzo duża nowelizacja kodeksu pracy. Proponowane zmiany w większości są pro-pracownicze i można przypuszczać, że parlamentarzystom będzie zależało aby je przegłosować jeszcze przed tegorocznymi wyborami. W związku z tym już w tym roku można spodziewać zmian, z których najważniejsze to:

1. Koniec długoletnich umów o pracę na czas określony – projekt ustawy zakłada, że pracodawca nie będzie mógł się wiązać umowami terminowymi z pracownikiem przez okres dłuższy niż 33 miesiące.
2. Likwidacja umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy – zmiana nie będzie dotyczyła osób zatrudnione na podstawie tej umowy przed wejściem nowelizacji w życie.
3. Zmiana okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony – wraz z nowelizacją okres wypowiedzenia takich umów będzie zależny od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i będzie analogiczny do umów o pracę na czas nieokreślony.
4. Możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – pracodawca będzie mógł zawsze w okresie wypowiedzenia zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, oczywiście pracownik w tym czasie zachowuje prawo do wynagrodzenia.