Windykacja należności

W ramach windykacji przygotowujemy pozwy w postępowaniu nakazowym ( nakaz zapłaty ) i upominawczym oraz prowadzenie egzekucji prawomocnych orzeczeń. W oparciu o dane Klienta przygotowujemy i wystosowujemy wezwanie do zapłaty, zaś na podstawie otrzymanych dokumentów niezwłocznie przygotujemy i wysyłamy pozew do sądu. Po otrzymaniu nakazu zapłaty i jego uprawomocnieniu, występujemy o nadanie klauzuli wykonalności i kierujemy sprawę do egzekucji.

Odzyskiwanie należności w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU),  które jest atrakcyjną ścieżką dla wierzycieli do uzyskania nakazu zapłaty. Pozew składany jest w systemie teleinformatycznym e-sądu bez konieczności dołączania załączników. Samo postępowanie jest tańsze, gdyż opłata sądowa  wynosi  ¼ tego co trzeba zapłacić w postępowaniu upominawczym „tradycyjnym”. Pismo do komornika i co dalej skontaktuj się z nami.

Kontakt on-line

Skontaktujemy się z Państwem z propozycją rozwiązania problemu i zasad współpracy

Nasz adres

Biuro: ul. Kościuszki 33 lok. 216, Piaseczno

Siedziba: ul. Bema 23, Piaseczno



Zadzwoń do nas

Tel. kom.: + 48 515 116 521
Tel.: +48 22 243 88 38

Napisz do nas

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Kancelarii Radcy Prawnego Izabella Górzyńska, NIP 524-167-15-14, z siedzibą w Piasecznie, kod pocztowy 05-500 Piaseczno, ul. Bema 23 i ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu umożliwienia Kancelarii komunikowania się ze mną, zarówno w sprawie bieżącej, związanej z moim niniejszym zapytaniem, jak i w ewentualnych kolejnych sprawach w przyszłości, które mogą zostać zgłoszone przeze mnie drogą inną niż niniejszy formularz zgłoszeniowy. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Wyrażenie zgody jest wymagane.

Wyrażam zgodę na kontakt ze mna drogą telefoniczną lub mailową ze strony Kancelarii Radcy Prawnego Izabella Górzyńska, w celu odbycia ze mną rozmowy lub korespondencji mailowej w celu otrzymania propozycji rozwiązania problemu i zasad współpracy oraz świadczenia pomocy prawnej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak umożliwiające kontakt ze strony kancelarii.