Tag Archives: zaliczka

Zadatek, a zaliczka

Zadatek, a zaliczka Polecany

Bardzo często, gdy podpisujemy umowy związane z płatnościami, zakładają one uiszczenie wraz z ich zawarciem pewnej kwoty pieniędzy tytułem zaliczki lub zadatku. Wbrew pozorom, obie te instytucje nie są tożsame, a mylne ich zastosowanie może mieć daleko idące konsekwencje dla stron umowy, choćby w przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Zadatek jest instytucją opisaną wprost w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 365 k.c. , jeśli strony nie umówiły się inaczej, lub w braku odmiennego zwyczaju, w razie niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wpłacającego zadatek, druga strona może odstąpić od umowy i zachować wpłacony zadatek (zadatek nie podlega wówczas zwrotowi). Czytaj więcej