Tag Archives: umorzenie egzekucji

Czy umorzenie egzekucji komorniczej umarza dług?

Czy umorzenie egzekucji komorniczej umarza dług?

Zakończenie przez komornika postępowania jako bezskuteczne, nie jest tożsame z umorzeniem samego długu. Wierzyciel posiadając tytuł wykonawczy, może regularnie podejmować postępowanie. Co więcej egzekucja po kilku nawet latach może okazać się bardziej realna. Warto pamiętać, że wierzyciel ma prawo doliczyć do długu odsetki.

Roszczenie “zabezpieczone” prawomocnym wyrokiem sądu ulega przedawnieniu po upływie 10 lat. Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej przerywa bieg tego okresu. Po przerwie czas do przedawnienia biegnie od początku, czyli wierzyciel może ubiegać się o spłatę przez lata aż do wyczerpania roszczeń. Czytaj więcej