Tag Archives: spłata

Jakie są praktyki banków, gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna?

Banki działają według wypracowanych procedur, które różnią się w zależności od banku i kilku czynników (np. dotychczasowa historia, kwota zadłużenia, skuteczność egzekucji, nastawienie dłużnika).

W sytuacji bezskutecznej egzekucji komorniczej po pewnym czasie następuje ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wierzytelność może być także sprzedana przez bank podmiotowi profesjonalnie 050-654-(570A)zajmującemu się windykacją. Wówczas to firma windykacyjna dochodzi spłaty zobowiązania, które może być realizowane na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Dodatkowym “przykrym” elementem będzie 642-994 wpisanie dłużnika do dostępnych rejestrów.