Tag Archives: rachunek osób zmarłych

Łatwiej o informacje o rachunkach bankowych osób zmarłych

Łatwiej o informacje o rachunkach bankowych osób zmarłych Polecany

Od 1 lipca br. spadkobiercom łatwiej będzie uzyskać informacje o pozostawionych przez zmarłych rachunkach bankowych. Z tym dniem wchodzi bowiem w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona problematyki rachunków nieaktywnych (“uśpionych), w tym w szczególności rachunków bankowych zmarłych posiadaczy, ułatwienia dostępu Czytaj więcej