Tag Archives: O czym pamiętać

O czym trzeba pamiętać sporządzając „drugi testament”

O czym trzeba pamiętać sporządzając „drugi testament” Polecany

Często zdarza się, iż za swojego życia spadkodawca sporządzi dwa lub więcej testamentów. Należy w takiej sytuacji pamiętać, że samo sporządzenie nowego testamentu wcale nie powoduje, iż wcześniej sporządzony jest nieważny. Zgodnie z treścią art. 947 kodeksu cywilnego „Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu”. Innymi słowy, nie jest uchylany w całości stary testament, a jedynie te postanowienia, które pozostają w sprzeczności ze starym. Dlatego też, jeżeli chcemy na mocy testamentu rozporządzić swoim majątkiem, a wcześniej już sporządziliśmy inny testament, niezwykle istotnym jest abyśmy w sposób wyraźny określili czy stary testament odwołujemy czy utrzymujemy w mocy. Czytaj więcej