Tag Archives: Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa na umowach „śmieciowych”

Minimalna stawka godzinowa na umowach „śmieciowych” Polecany

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wprowadzono doniosłe zmiany dla wszystkich pracujących na umowach cywilnoprawnych tzw. śmieciówkach.

Dotychczas w stosunku do umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) nie obowiązywały żadne minimalne stawki wynagrodzenia. Oznaczało to, że jego wysokość określała jedynie umowa pomiędzy jej stronami. W praktyce często dochodziło do sytuacji, w których osoby zatrudnione na tej podstawie prawnej otrzymywały wynagrodzenie znacznie niższe niż minimalne wynagrodzenie dla  osób pozostających w tradycyjnym stosunku pracy. Czytaj więcej