Tag Archives: komornik

Czy umorzenie egzekucji komorniczej umarza dług?

Czy umorzenie egzekucji komorniczej umarza dług?

Zakończenie przez komornika postępowania jako bezskuteczne, nie jest tożsame z umorzeniem samego długu. Wierzyciel posiadając tytuł wykonawczy, może regularnie podejmować postępowanie. Co więcej egzekucja po kilku nawet latach może okazać się bardziej realna. Warto pamiętać, że wierzyciel ma prawo doliczyć do długu odsetki.

Roszczenie “zabezpieczone” prawomocnym wyrokiem sądu ulega przedawnieniu po upływie 10 lat. Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej przerywa bieg tego okresu. Po przerwie czas do przedawnienia biegnie od początku, czyli wierzyciel może ubiegać się o spłatę przez lata aż do wyczerpania roszczeń. Czytaj więcej

Egzekucja z rachunku bankowego

Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego, jego gospodarzem i decydentem. Zgodnie z art. 797 i 825 k.p.c. to wierzyciel określa, co komornik ma zająć (lub nie) i w jakim zakresie komornik może ograniczyć lub nawet umorzyć egzekucję (w przypadku dobrej woli wierzyciela). Warto jednak pamiętać, że czas na ugodowe postępowanie i negocjacje dłużnika z wierzycielem był przed zleceniem egzekucji komorniczej.
Czytaj więcej

Egzekucja z rachunku bankowego