Prawo cywilne, umowy

Negocjujemy, przygotowujemy projekty umów, świadczymy doradztwo przy wykonywaniu umów i ich rozwiązywaniu wypowiadaniu lub odstąpieniu. Przykłady: umowy o współpracy, umowy agencyjne, dostawy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy o roboty budowlane.

Doradzamy w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami; prowadzimy sprawy sądowe z zakresu nabycia prawa własności, zniesieniem współwłasności, ustanawianiem hipotek, zastawu rejestrowego oraz z zakresu ksiąg wieczystych.

Oferujemy usługi prawne z zakresu obrotu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (odrębna własność lokali lub spółdzielczych praw do lokali), ochrony prawa do lokalu oraz prowadzenie spraw sądowych w tym zakresie.
Prowadzimy postępowania sądowe o zapłatę i odszkodowanie.

umowa o świadczenie usług prawnik | projekty umów prawnik | postępowanie cywilne prawnik Warszawa

Kontakt on-line

Skontaktujemy się z Państwem z propozycją rozwiązania problemu i zasad współpracy

Nasz adres

Biuro: ul. Kościuszki 33 lok. 216, Piaseczno

Siedziba: ul. Bema 23, PiasecznoZadzwoń do nas

Tel. kom.: + 48 515 116 521
Tel.: +48 22 243 88 38

Napisz do nas

    Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Kancelarii Radcy Prawnego Izabella Górzyńska, NIP 524-167-15-14, z siedzibą w Piasecznie, kod pocztowy 05-500 Piaseczno, ul. Bema 23 i ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu umożliwienia Kancelarii komunikowania się ze mną, zarówno w sprawie bieżącej, związanej z moim niniejszym zapytaniem, jak i w ewentualnych kolejnych sprawach w przyszłości, które mogą zostać zgłoszone przeze mnie drogą inną niż niniejszy formularz zgłoszeniowy. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. Wyrażenie zgody jest wymagane.

    Wyrażam zgodę na kontakt ze mna drogą telefoniczną lub mailową ze strony Kancelarii Radcy Prawnego Izabella Górzyńska, w celu odbycia ze mną rozmowy lub korespondencji mailowej w celu otrzymania propozycji rozwiązania problemu i zasad współpracy oraz świadczenia pomocy prawnej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak umożliwiające kontakt ze strony kancelarii.