Wszystkie posty blogu

Co warto wiedzieć o zachowku?

Czy syn otrzyma zachowek, jeśli wcześniej dostał darowiznę od zmarłego ojca?

Stan faktyczny: Na podstawie testamentu, spadek w całości nabyła małżonka zmarłego.  Pełnoletni syn, który nie był ujęty w testamencie, zażądał od matki zapłaty zachowku. Matka zarzuciła synowi, iż otrzymał 5 lat przed śmiercią ojca otrzymał od niego darowiznę w postaci nieruchomości i ni więcej mu się nie należy. Czy w tej sytuacji syn może domagać się zachowku?
Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o zachowku?
Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Decydując się na swój biznes, często zastanawiamy się w jakiej formie mamy go prowadzić.  Jedną z możliwych form jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak wygląda rejestracja spółki z o.o..

  1. Po pierwsze, zaczynamy od umowy spółki, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa musi zawierać 70-220 co n najmniej następujące elementy:
  2. Czytaj więcej

Czy i kiedy warto założyć spółkę komandytową. Wady i zalety rozwiązań.

Spółka komandytowa ma kilka poważnych zalet, ale nie jest dla każdego. Zatem kto powinien zastanowić się nad założeniem tego typu spółki? Poniżej kilka wskazówek.

Masz dobry pomysł na biznes lub potrzebujesz dokapitalizowania istniejącej firmy? Zastanów się nad możliwościami, jakie daje spółka komandytowa. To także dobre rozwiązanie dla firm, których zakres działania jest większy niż spółki cywilnej, partnerskiej i jawnej. Czytaj więcej

Czy i kiedy warto założyć spółkę komandytową. Wady i zalety rozwiązań.

Czy umorzenie egzekucji komorniczej umarza dług?

Zakończenie przez komornika postępowania jako bezskuteczne, nie jest tożsame z umorzeniem samego długu. Wierzyciel posiadając tytuł wykonawczy, może regularnie podejmować postępowanie. Co więcej egzekucja po kilku nawet latach może okazać się bardziej realna. Warto pamiętać, że wierzyciel ma prawo doliczyć do długu odsetki.

Roszczenie “zabezpieczone” prawomocnym wyrokiem sądu ulega przedawnieniu po upływie 10 lat. Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej przerywa bieg tego okresu. Po przerwie czas do przedawnienia biegnie od początku, czyli wierzyciel może ubiegać się o spłatę przez lata aż do wyczerpania roszczeń. Czytaj więcej

Czy umorzenie egzekucji komorniczej umarza dług?
Egzekucja z rachunku bankowego

Egzekucja z rachunku bankowego

Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego, jego gospodarzem i decydentem. Zgodnie z art. 797 i 825 k.p.c. to wierzyciel określa, co komornik ma zająć (lub nie) i w jakim zakresie komornik może ograniczyć lub nawet umorzyć egzekucję (w przypadku dobrej woli wierzyciela). Warto jednak pamiętać, że czas na ugodowe postępowanie i negocjacje dłużnika z wierzycielem był przed zleceniem egzekucji komorniczej.
Czytaj więcej

Jakie są praktyki banków, gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna?

Banki działają według wypracowanych procedur, które różnią się w zależności od banku i kilku czynników (np. dotychczasowa historia, kwota zadłużenia, skuteczność egzekucji, nastawienie dłużnika).

W sytuacji bezskutecznej egzekucji komorniczej po pewnym czasie następuje ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wierzytelność może być także sprzedana przez bank podmiotowi profesjonalnie 050-654-(570A)zajmującemu się windykacją. Wówczas to firma windykacyjna dochodzi spłaty zobowiązania, które może być realizowane na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Dodatkowym “przykrym” elementem będzie 642-994 wpisanie dłużnika do dostępnych rejestrów.

Kiedy warto odrzucić spadek?

Kiedy warto odrzucić spadek?

Spadkobierca nabywa spadek w chwili śmierci spadkobiercy. Warto jednak pamiętać, że spadek może obejmować nie tylko aktywa ale i długi. Jak się zabezpieczyć, by nie spłacać nie swoich długów?

Należy rozpocząć od stwierdzenia, iż spadkobierca nabywa spadek już z chwilą śmierci spadkodawcy.  Z tą datą na spadkobiercę (jednego lub większej liczby osób) przechodzą prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Czytaj więcej