Archiwa

Minimalna stawka godzinowa na umowach „śmieciowych”

Minimalna stawka godzinowa na umowach „śmieciowych” Polecany

1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wprowadzono doniosłe zmiany dla wszystkich pracujących na umowach cywilnoprawnych tzw. śmieciówkach.

Dotychczas w stosunku do umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło) nie obowiązywały żadne minimalne stawki wynagrodzenia. Oznaczało to, że jego wysokość określała jedynie umowa pomiędzy jej stronami. W praktyce często dochodziło do sytuacji, w których osoby zatrudnione na tej podstawie prawnej otrzymywały wynagrodzenie znacznie niższe niż minimalne wynagrodzenie dla  osób pozostających w tradycyjnym stosunku pracy. Czytaj więcej

Łatwiej o informacje o rachunkach bankowych osób zmarłych Polecany

Od 1 lipca br. spadkobiercom łatwiej będzie uzyskać informacje o pozostawionych przez zmarłych rachunkach bankowych. Z tym dniem wchodzi bowiem w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy ona problematyki rachunków nieaktywnych (“uśpionych), w tym w szczególności rachunków bankowych zmarłych posiadaczy, ułatwienia dostępu Czytaj więcej

Łatwiej o informacje o rachunkach bankowych osób zmarłych
Zadatek, a zaliczka

Zadatek, a zaliczka Polecany

Bardzo często, gdy podpisujemy umowy związane z płatnościami, zakładają one uiszczenie wraz z ich zawarciem pewnej kwoty pieniędzy tytułem zaliczki lub zadatku. Wbrew pozorom, obie te instytucje nie są tożsame, a mylne ich zastosowanie może mieć daleko idące konsekwencje dla stron umowy, choćby w przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości.

Zadatek jest instytucją opisaną wprost w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 365 k.c. , jeśli strony nie umówiły się inaczej, lub w braku odmiennego zwyczaju, w razie niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie wpłacającego zadatek, druga strona może odstąpić od umowy i zachować wpłacony zadatek (zadatek nie podlega wówczas zwrotowi). Czytaj więcej

O czym trzeba pamiętać sporządzając „drugi testament” Polecany

Często zdarza się, iż za swojego życia spadkodawca sporządzi dwa lub więcej testamentów. Należy w takiej sytuacji pamiętać, że samo sporządzenie nowego testamentu wcale nie powoduje, iż wcześniej sporządzony jest nieważny. Zgodnie z treścią art. 947 kodeksu cywilnego „Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu”. Innymi słowy, nie jest uchylany w całości stary testament, a jedynie te postanowienia, które pozostają w sprzeczności ze starym. Dlatego też, jeżeli chcemy na mocy testamentu rozporządzić swoim majątkiem, a wcześniej już sporządziliśmy inny testament, niezwykle istotnym jest abyśmy w sposób wyraźny określili czy stary testament odwołujemy czy utrzymujemy w mocy. Czytaj więcej

O czym trzeba pamiętać sporządzając „drugi testament”

Co to znaczy, że proces karny stał się kontradyktoryjny?

Dnia 01 lipca 2015 r. weszła w życia bardzo duża nowelizacja kodeksu postępowania karnego. Temat jest medialny, sporo ekspertów wypowiada się o nim mniej lub bardziej przychylnie, niektórzy twierdzą, że nasz wymiar sprawiedliwości jest do zmian nieprzygotowany. Rodzi się jednak pytanie, o co tak naprawdę chodzi, czy coś się zmienia dla przeciętnego Kowalskiego, który będzie musiał uczestniczyć w takim postępowaniu? Czytaj więcej

Co to znaczy, że proces karny stał się kontradyktoryjny?
Co zrobić gdy o nakazie zapłaty dowiadujesz się od komornika?

Co zrobić gdy o nakazie zapłaty dowiadujesz się od komornika?

Wcale nierzadko zdarza się sytuacja, gdy o tym, że został wydany przeciwko nam nakaz zapłaty dowiadujemy się dopiero gdy komornik zajmie nam rachunek bankowy, nieruchomość itp. Dzieje się tak wtedy gdy nakaz zapłaty na podstawie, którego toczy się egzekucja nie trafił fizycznie w nasze ręce. Niestety, zdarza się, że instytucja, która dochodzi od nas roszczenia poda sądowi nasz nieaktualny adres (bardzo często dotyczy to firm windykacyjnych dochodzących roszczeń z umów telekomunikacyjnych) albo zwyczajnie w czasie gdy próbowano nam doręczyć nakaz zapłaty, byliśmy na długim urlopie, w szpitalu itp. Czytaj więcej

Silniejsza pozycja konsumenta

Większość z nas zapewne niejeden raz przechodziła przez horror w związku z zakupem wadliwego towaru. Często mogło to dotyczyć zakupu ubrań, butów, a także drogich gadżetów. Niektórzy błędnie oceniają, iż zakup bezpośrednio w sklepie daje gwarancję zakupu niewadliwego produktu w przeciwieństwie do zakupu przez internet. W dzisiejszych czasach problemy z dochodzeniem swoich praw w przypadku reklamowanego produktu nie jest nowością. Czytaj więcej

Silniejsza pozycja konsumenta